Audytor BHP – rola, funkcja, zadania

Przestrzeganie przepisów związanych z bezpieczeństwem pracowników przestało wiązać się jedynie z unikaniem kar. Obecnie wiele firm ma świadomość, że wpływa to pozytywnie na przyspieszenie na przykład produkcji, dzięki czemu przedsiębiorstwa stają się wydajniejsze i bardziej rentowne. Audytor BHP ma za zadanie sprawdzić, czy przedsiębiorstwo spełnia narzucone standardy, a także uwidocznić obszary, w których wprowadzenie zmian przyniesie wymierne korzyści.

Jakie zadania ma audytor BHP?

Audyty bezpieczeństwa są przeprowadzane w celu identyfikacji zdrowia, bezpieczeństwa i zagrożenia pożarowego. Podczas tych badań dokonywane są oceny zgodności z obowiązującymi przepisami i kodeksami prawnymi, a także wykrywane są potencjalne zagrożenia.

Audytor BHP sprawdza, czy obowiązujące normy bezpieczeństwa zostały zachowany podczas projektowania zadań, stanowisk pracy, narzędzi i sprzętu. Przeprowadzenie kompleksowych audytów bezpieczeństwa może rzeczywiście przyczynić się do wzrostu komfortu pracowników, a co za tym idzie – do efektywniejszego wykonywania obowiązków.

Warto pamiętać o tym, że praca audytora BHP nie zastępuje regularnych inspekcji obiektów. Kontrole bezpieczeństwa pod kątem zagrożeń i ich kontroli powinny być przeprowadzane sukcesywnie przez nadzorców i kierownictwo.

Jakie kwestie rozwiązuje audytor BHP?

Audytor BHP powinien nie tylko ograniczać się do gromadzenia danych, ale również szukać rozwiązań na naglące problemy. Dzięki temu, że posiada on wiedzę z zakresu wymagań prawnych, branżowych oraz zna specyfikację konkretnej firmy, może działać sprawniej, niż ludzie bez odpowiedniego przeszkolenia. Osoby, które są zainteresowane takim kursem, więcej informacji znajdą na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/bhp/b03-audytor-wiodacy-bhp-rejestrowany-w-irca/.

Wszystkie uwagi audytu bezpieczeństwa, zalecenia i działania naprawcze powinny skupiać się na czterech pytaniach:

1. Czy program obejmuje wszystkie wymagania regulacyjne i najlepsze praktyki branżowe?

2. Czy wymagania programu są spełnione?

3.Czy istnieje udokumentowany dowód zgodności?

4. Czy szkolenie pracowników jest skuteczne?

Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *