Możliwości nowoczesnych frezarek CNC.

Nowoczesny przemysł obróbki metali, wymaga stosowania coraz to nowocześniejszych frezarek CNC. Nowoczesność, pojmowana jako coraz dokładniejsza obróbka, większa wydajność i produktywność maszyn CNC, energooszczędność, oraz możliwość minimalizowania naddatku materiałowego oraz zużycia narzędzi. Ale w nowoczesnej produkcji należy oczekiwać także łatwiejszej obsługi maszyn CNC, większej ich uniwersalności nie tylko pod względem obsługi, ale także szerokich możliwości stosowania, oraz przede wszystkim samoistnego sprawowania przez maszynę nadzoru nad wykonywanymi czynnościami.

Użycie nowoczesnych frezarek CNC musi gwarantować powtarzalności produkcji obróbki metali. I to z możliwie największą dokładnością, a najmniejszym polem tolerancji. Dlatego też stosowane obecnie frezarki CNC muszą umożliwiać nie tylko zachowanie tych samych parametrów obróbki, ale także kontrolować stale warunki w jakich przebiega obróbka. W każdym z zasad zapewnienia jakości, pierwsza kontrola odbywa się na stanowisku pracy, w każdym gnieździe produkcji. Obecnie już same frezarki CNC, wyposażone w odpowiednie sondy, same kontrolują przebiegającą w czasie produkcję kolejnych części i partii. To już same obrabiarki kontrolują zużycie narzędzi, zmiany parametrów obróbki, oraz zachowanie zaprogramowanego pola tolerancji obrabianego przedmiotu. Każde odstępstwo od wprowadzonego do systemu obsługi programu frezarki CNC, sygnalizuje zaistniałe rozbieżności i wymaga reakcji. To nie tylko ułatwienie obsługi co jest czynnikiem zdecydowanie poprawiającym sprawność maszyn, ale najszybsza informacja o konicznej ingerencji obsługi. Maszyna sama najszybciej i już nawet w przypadku niewielkich zmian informuje, że zmieniają się parametry obroki, odbiegające od przyjętych w procesie warunków.

Uzyskując tak szybka informację, możemy spodziewać się poprawy jakości produkcji, poprzez maksymalne zwiększenie powtarzalności obróbki, ale także w sposób zdecydowany poprawia ekonomika produkcji, oraz energochłonność. Każda maszyna CNC, wyposażona we wciąż rozwijające się możliwości sterowania i nadzoru, kontrolujących maszyną i procesem wg założonych parametrów, pozwala na unikanie szczególnie drastycznych i obciążeniowych ponad normatywne procesom. Przez to można uniknąć przeciążeń i nadmiernego zużycia energii.
A pośrednio, nadmiernego zużycia narzędzia, chłodziwa, oraz miejscowych wad produkcyjnych powierzchni przedmiotu.

Dzięki temu, że obróbka z wykorzystaniem maszyn CNC staje się coraz bardziej powtarzalna i dokładna, w projektowanych technologiach obróbki części maszyn, czy w ogóle metali, unika się nadmiernego naddatku technologicznego. Dobrze zaprojektowany proces technologiczny, w szczególności minimalizowane naddatki materiałowe zabierane podczas procesu technologicznego, wpływają również na dokładność obróbki, pracochłonność, energooszczędność, szybkość i czas procesu wytwarzania.

Nowoczesne maszyny CNC do metalu, w szczególności poprzez wprowadzanie unifikowanych systemów sterowania, umożliwiają nie tylko szerszy dostęp dla pracowników obsługi, którzy jeszcze zupełnie niedawno, wyspecjalizowani byli w jednego rodzaju obróbce, ale umożliwia im nadzór nad praca wielu, często różnego rodzaju maszyn obróbki CNC metali. Zresztą coraz bardziej powszechnym w przypadku seryjnej produkcji staje się nadzorowanie przez jednego pracownika wielu maszyn CNC obróbki metali. Pozwala na to system samokontroli maszyny CNC, zaprogramowane algorytmy antykolizyjne, czy też bardzo szybka informacja o nieprawidłowościach pracy.

Wydaje się, że obecnie możliwości nowoczesnych maszyn CNC do metalu, w szczególności frezarek CNC, które umożliwiają wielopowierzchniową obróbkę z tej samej bazy zamocowania, dość dobrze spełniają swoje zadania. Oczywiście postęp technologiczny, materiałowy, konstrukcyjny, wciąż wprowadza istotne zmiany w dostępnych nowoczesnych maszynach CNC. Jednakże to właśnie postęp elektroniczny, który jest obecnie najszybszy, stwarza nowe możliwości dla samych maszyn jak i obróbki metali, sterowanej cyfrowo. Nowoczesne rozwiązania sterowania stają się wyzwaniem i przewagą technologiczną maszyn CNC. Obecna tendencja rynkowa bardzo wyraźnie wskazuje na tworzenie indywidualnych rozwiązań cyfrowego sterowania i nadzoru dla poszczególnych producentów obrabiarek. Producenci maszyn CNC, często stosują własne, indywidualne i specjalizowane systemy. Nie tylko ze względu na ich bardzo indywidualne przeznaczenie do własnych wyrobów, ale także dla zintegrowanego z własnymi oczekiwaniami nadzoru zdalnego. To właśnie własne systemy sterowania obrabiarkami, pozwalają również na prowadzenie statystyk pracy obrabiarek CNC, przetwarzanie ich i wykorzystywanie w kolejnych rozwiązaniach konstrukcyjnych.

Dlatego też, producenci nowoczesnych tokarek CNC, oprócz oczywiście zrozumiałego dążenia do zwiększenia stabilności produkcji na własnych obrabiarkach, ich możliwości, uniwersalności materiałowej czy wymiarowej, co wiąże się ze stosowaniem nowych rozwiązań konstrukcyjnych, stosowanych napędów, umożliwiających także zastosowanie nowych wydajnych
i trwałych narzędzi, których rynek równie szybko się rozwija i daje nowe możliwości, chociażby związane ze zwiększaniem szybkości obróbki, pozwalają na zwiększanie obciążeń, obróbki materiałów twardych i trudno obrabialnych.

Nowoczesne frezarki CNC do metali, to nie tylko same maszyny, ale też narzędzia, chłodziwa, o coraz lepszych i uniwersalnych parametrach pracy. To możliwość stosowania nowych rozwiązań w tych obszarach, czyni maszyny coraz bardziej nowoczesnymi i doskonałymi. Zastosowanie dopiero tych najnowszych wszystkich zasobów produkcyjnych, czyni wszelkie maszyny CNC w pełni nowoczesnymi.

Jeśli zatem dążymy do doskonałej produkcji, to musimy dążyć do zastosowania jak najdoskonalszych, nowoczesnych maszyn CNC, łatwych w obsłudze, energooszczędnych
i materiałooszczędnych, powtarzalnych i niezawodnych, oraz uzupełniających je nowoczesnych rozwiązań optymalizujących obróbkę mechaniczną. Należy przy tym pamiętać, iż producenci maszyn obróbki CNC w swoich rozwiązaniach konstrukcyjnych, przewidują konkretne parametry technologiczne obróbki, a więc też konkretne rozwiązania narzędziowe i stabilizujące.

Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *