Przegląd przewodów wentylacyjnych – wymagania

Wentylacja stanowi jedną z ważniejszych instalacji w domach, przedszkolach, szkołach biurach, fabrykach, magazynach i innych miejscach. Generalnie w każdym budynku należy zadbać o dobrą wentylację, która pozwoli na swobodny przepływ powietrza. Jak dbać o wentylację? Jakie są wymagania co do przeglądu przewodów wentylacyjnych? Sprawdźmy!

Przeglądy wentylacji – najważniejsze informacje

Wentylacja to instalacja, którą wykonuje się w każdym obiekcie budowlanym. Znajdziemy ją w domach, mieszkaniach, biurach, sklepach, szkołach, halach sportowych, magazynach i w wielu innych miejscach. Jej drożność i sprawne funkcjonowanie mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie osób przebywających wewnątrz budynku, ale też wpływają m.in. na żywotność maszyn w pomieszczeniach czy wydajność pracowników. Ważne jest więc dotrzymywanie zalecanych terminów przeglądów wentylacji i wykonywanie bieżących prac konserwacyjnych. Celem przeglądów jest szybkie wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości i zapobieganie konsekwencjom niedrożności przewodów wentylacyjnych.

Jak często należy wykonywać przegląd przewodów wentylacyjnych?

Obowiązek przeprowadzania przeglądów wentylacji w określonym terminie, wynika nie tylko z Prawa budowlanego, ale również z innych przepisów. Przegląd przewodów wentylacyjnych to po prostu konieczność – muszą o nim pamiętać właściciele, zarządcy budynków i użytkownicy. Poza tym ważna jest też poprawna i zgodna z obowiązującymi przepisami prawa eksploatacja urządzeń i systemów. 

Jak często należy przeprowadzać kontrolę przewodów wentylacyjnych? Informacje na ten temat znajdziemy m.in. w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz.U. nr. 109 z 2010 r. poz. 719, rozdział 1, § 3 ust. 2, 3), które mówi nam, że: „Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.” 

Obowiązek ten został też przytoczony w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, art. 61, art. 62). W Art. 62 znajdziemy następującą informację: „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: […] c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) […]. 

Przepisy nie normują terminów w zakresie wentylacji mechanicznej, ale należy mieć na uwadze zapis z Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010, o którym wspomnieliśmy powyżej. Nakazuje on stosowanie się do zaleceń producentów elementów mechanicznych w specyfikacji produktu czy jego instrukcji, dotyczących regularnych kontroli, prac serwisowych i konserwacyjnych. 

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule: Zasady przeprowadzania przeglądów wentylacji i klimatyzacji

Kto przeprowadza przegląd wentylacji?

Przeprowadzanie kontroli przewodów w wentylacjach grawitacyjnych należy do osób uprawnionych, które posiadają kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź też dysponują uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Jeśli jednak chodzi o przeglądy wentylacji mechanicznej, to ich dokonywać powinny osoby, które znajdą specyfikę i zasadę działania danego systemu. Najczęściej są to specjalistyczne firmy, które wiedzą, jak skonstruowany jest dany system i znają szczegółowe wymogi w zakresie przeprowadzania przeglądów. 

Skutecznym i bezpiecznym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy firmy, która przeprowadza inspekcję wizyjną przewodów wentylacyjnych. Eksperci wpuszczają do przewodów kamerę cyfrową, która przesyła obraz z ich wnętrza w czasie rzeczywistym. Pozwala to na ocenę czystości i kondycji przewodów. Eksperci mogą też zająć się udrożnieniem i wyczyszczeniem wentylacji z pomocą odpowiednich narzędzi. 

 

 

Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *