Strategie ekspansji na rynki zagraniczne. Co może start-up?

Rozwój start-upu wiąże się najczęściej także z próbą ekspansji na rynki zagraniczne. Daje ona możliwość szybszego rozwoju, jednak pociąga za sobą spore ryzyko. Przed podjęciem próby, każdy start-up powinien przeanalizować możliwe strategie oraz rozważyć skorzystanie z pomocy zewnętrznej.

Próbę zdobycia rynków zagranicznych należy zacząć od dokładnego poznania kraju, w którym start-up chce zaprezentować swoje usługi lub produkty. Powodzenie w dużej mierze uzależnione jest od tego, jak przedsiębiorca przygotuje się do wprowadzenia produktu na nowy rynek. Warto również rozważyć skorzystanie z pomocy Zagranicznych Biur Handlowych, które oferują wsparcie w zakresie budowania kontaktów, wprowadzania produktów na rynek, uzyskiwania informacji o danym rynku.

Drogi wejścia na rynek zagraniczny

Ekspansja na rynki zagraniczne to nieunikniony etap w rozwoju większości start-upów. Wejście do świata międzynarodowego biznesu wymaga odpowiedniego przygotowania, ponieważ wiąże się ze sporym ryzykiem. Młodzi przedsiębiorcy mogą korzystać ze wsparcia instytucji takich, jak Polska Agencja Inwestycji i Handlu, czy szukać podpowiedzi wśród firm, które z powodzeniem weszły na rynek zagraniczny. Warto w tym celu uczestniczyć w spotkaniach biznesowych, targach, konferencjach, zacieśniać relacje biznesowe, poszukiwać wciąż nowych kontaktów. Wiedza i doświadczenie innych mogą być drogowskazem dla młodych firm szukających swego miejsca na rynku. Możliwości jest dużo, jednak wybór właściwej drogi nie zawsze jest oczywisty, dlatego warto szukać wsparcia wśród tych, którzy podobny etap mają już za sobą. Jedną z propozycji może być uczestnictwo w programie szkoleniowym czy doradczym.

Decyzja o rozpoczęciu sprzedaży na obce rynki wiąże się z koniecznością wyboru najlepszej strategii, czyli drogi wejścia na rynek zagraniczny. Może to być sprzedaż pośrednia, a więc przy pomocy pośrednika lub taka, która polega na bezpośrednim dotarciu do klienta. Inną możliwością jest produkcja na zamówienie lub stworzenie wspólnej firmy z partnerem zagranicznym, czyli tzw. joint venture. Duże firmy ze sporym zapleczem finansowym często decydują się na założenie w innych krajach filii, jednak jest to najbardziej kosztowny rodzaj drogi prowadzącej poza granice kraju.

Bezcenna wiedza

Zanim jednak przedsiębiorca podejmie decyzję o sposobie dotarcia na zagraniczne rynki, powinien skupić się na ich poznaniu. Im większa wiedza, tym trafniejsze decyzje i większe prawdopodobieństwo sukcesu. Analiza rynku, w który celuje start-up, powinna dać odpowiedź na pytanie, czy dany produkt lub usługa mają szansę sprzedać się w danym kraju – jak wygląda konkurencja, czy start-up posiada wystarczające zaplecze (ludzi, znajomość języka, przepisów danego kraju). Istotne jest zagłębienie się w specyfikę danego rynku, mentalność ludzi mających stać się potencjalnymi klientami, sposób nawiązywania współpracy biznesowej czy utrzymywania relacji. Wiedza o przyszłym kliencie jest równie ważna, jak wybór odpowiedniej drogi dotarcia do niego.

Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *