Darowizna mieszkania – ile kosztuje?

Jeśli chcesz przekazać swoją nieruchomość komuś bliskiemu bez przyjmowania za nią gotówki, musisz wziąć pod uwagę dodatkowe koszty. Sprawdź, ile będzie Cię kosztować przekazanie mieszkania na podstawie umowy darowizny.

Wymagany akt notarialny

Przeniesienie na kogoś własności mieszkania jest możliwe tylko w przypadku zachowania formy aktu notarialnego. Obdarowany musi także wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny, aby zabezpieczyć się np. przed zadłużeniem nieruchomości. Umowa spisana w warunkach domowych niestety nie jest ważna. Dzięki wizycie u notariusza, możesz przenieść własność mieszkania, a także spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu.

Ważne jest, aby wybrać zaufanego notariusza. Podczas spisywania aktu, musi być obecny zarówno dotychczasowy właściciel, jak i obdarowany. Notariusz sprawdzi tożsamość, a następnie formalności dotyczące własności nieruchomości. Podstawą do tego jest wypis z księgi wieczystej. Należy jednak go pobrać nie wcześniej niż trzy miesiące przed podarowaniem nieruchomości.

Kto ponosi koszty i ile one wynoszą?

Koszt związany z wizytą u notariusza oraz spisaniem aktu notarialnego powinien ponieść obdarowany. Nie jest jednak to uregulowane prawem, więc może to zrobić także darczyńca. Jeśli pojawią się problemy finansowe, można skorzystać z zastrzyku pieniędzy takiego jak np. szybka gotówka. Koszt aktu notarialnego jest uzależniony od stawek, które są zawarte w taksie notarialnej, a także od wartości mieszkania.

Darowizna jest opodatkowana, jednak wyróżnia się 3 grupy podatkowe. Od nich zależna jest kwota wolna od podatku, której nie trzeba wpłacać do urzędu skarbowego. Pierwszą grupą jest małżonek, zstępni (czyli syn, córka lub wnuk), wstępni (czyli mama, tata lub dziadkowie), a także ojczym, macocha, pasierb, zięć lub rodzeństwo, teściowie. Kwota wolna od podatku wynosi w tym przypadku 9637 zł. Jednak można ubiegać się o zwolnienie z podatku, nawet jeśli wartość mieszkania przekracza kwotę wolną od podatku. Wystarczy tylko zgłosić to do urzędu skarbowego, a w przypadku spisywania aktu notarialnego, zrobi to za Ciebie notariusz.

Druga grupa obejmuje zstępnych rodzeństwa oraz wujka i ciocię (rodzeństwo rodziców), a także zstępnych i małżonków pasierbów. Do tej grupy zalicza się także małżeństwo rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, a także małżonków rodzeństwa małżonków. Kwota wolna od podatku w tym przypadku to 7276 zł. Grupa trzecia to inni nabywcy, a kwota wolna od podatku wynosi 4902 zł. Tutaj kwota jest najniższa, dlatego jeśli podatek będzie dość wysoki, może pomóc szybka gotówka.

Wynagrodzenie notariusza zależne od wartości, wynosi maksymalnie:

  • 100 zł – do 3000 zł wartości,
  • 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł – od 3000 do 10000 zł wartości,
  • 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł – od 10000 do 30000 zł wartości,
  • 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł – od 30000 do 60000 zł wartości,
  • 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł – od 60000 do 1000000 zł wartości,
  • 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł – od 1000000 do 2000000 zł wartości,
  • 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej niż 10 000 zł – powyżej 2000000 zł wartości.

Dokładny podatek od darowizny obliczy notariusz, biorąc pod uwagę nadwyżkę ponad kwotę wolną od podatku. Dalsza rodzina darczyńcy może być zaskoczona kwotą podatku, którą trzeba zapłacić urzędowi skarbowemu. Warto wtedy wesprzeć się i skorzystać z dodatkowych usług finansowych takich jak szybka gotówka.

Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *