Faktoring właściwy a rozwój przedsiębiorstwa

Z usług faktoringowych z każdym rokiem korzysta coraz większa liczba firm. I nie ma co się dziwić, ponieważ jest to jedna z najbardziej elastycznych usług finansowych, które pomagają przedsiębiorcom przetrwać najtrudniejsze momenty i osiągnąć stały rozwój firmy.

Jedną z najczęściej wykorzystywanych usług faktoringowych jest faktoring pełny, zwany także faktoringiem bez regresu. Faktoring pełny pozwala nie tylko w szybki sposób pozyskać finansowanie sprzedaży z odroczonym terminem płatności, ale także zabezpieczyć się przed nieterminowymi lub niewypłacalnymi kontrahentami.

Faktoring – czy naprawdę warto?

Zgodnie z szacunkami Polskiego Związku Faktorów, tylko w 2018 roku z usług faktoringowych może skorzystać co najmniej 10 tysięcy polskich firm. Polscy przedsiębiorcy z każdym rokiem coraz chętniej korzystają z faktoringu, który jest odpowiedzią na jeden z palących problemów w polskiej gospodarce.

Problem zatorów płatniczych boleśnie odczuwa wiele polskich firm. Nieterminowi kontrahenci, którzy spóźniają się z zapłatą za zrealizowane usługi lub sprzedaż towarów, burzą stabilność finansową przedsiębiorstwa, z którym współpracują. Przedsiębiorstwo z zachwianą płynnością finansową ma problemy ze spłatą należności wobec swoich dostawców, leasingodawców oraz innych podmiotów, co ostatecznie zaczyna przypominać efekt kostek domina w postaci zaległości płatniczych.

Faktoring pełny pozwala skutecznie uchronić się przed problem zatorów płatniczych, ponieważ uniezależnia finansowanie sprzedaży od faktycznych klientów usług lub towarów, które przedsiębiorstwo sprzedało z odroczonym terminem płatności. Kluczową kwestią jest przeniesienie ryzyka niewypłacalności z firmy realizującej faktoring (faktoranta) na firmę, która faktoring pełny oferuje (faktora). Faktor płaci swoim klientom za przekazane kopie faktury sprzedaży towarów lub usług z określonym terminem płatności także wtedy, gdy faktyczny odbiorca nie zapłacił nawet złotówki.

W przypadku faktoringu nie ma znaczenia odroczony termin płatności faktury, który może wynosić 30, 45, a nawet 90 dni. Pieniądze na koncie faktoranta mogą pojawić się już po 24 godzinach od przekazania dokumentu potwierdzającego sprzedaż z odroczonym terminem płatności.

Faktoring przyczynia się do stabilnego rozwoju

Faktoring to elastyczna forma finansowania, dopasowana do potrzeb oraz możliwości finansowych niemal każdego przedsiębiorstwa. Korzyści z faktoringu odczują wszyscy przedsiębiorcy, którzy w szybkim czasie planują zwiększyć sprzedaż i chcą w szybki sposób otrzymywać środki finansowe za zrealizowaną sprzedaż.

Faktoring przyczynia się do rozwoju firmy, dzięki wspomnianemu zabezpieczeniu się przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta. Sprawnie realizowany faktoring przez profesjonalnego faktora, pozwala także odciążyć zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie, które zajmują się monitorowaniem należności. Faktorzy, którzy zapewniają usługi faktoringowe na najwyższym poziomie, robią to za swoich klientów, co pomaga zaoszczędzić czas i nakłady finansowe.

Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *