Rekonstrukcja ACL – na czym polega i czy pozwala dojść do sprawności?

Rekonstrukcja ACL, czyli wiązadła krzyżowego przedniego, stabilizującego staw kolanowy, najczęściej wymaga równoczesnej naprawy łąkotki. Wskazaniem do zabiegu jest uraz, w wyniku którego doszło do zerwania wiązadła. Uszkodzona łąkotka może być wynikiem urazu lub skutkiem ACL. Jak przeprowadza się zabieg rekonstrukcji wiązadła?

Zabieg z równoczesną naprawą łąkotki

Zabieg przeprowadza się u osób młodych i aktywnych fizycznie. Najczęściej wybiera się metodę artroskopową, gdyż jest ona mało inwazyjna i pozwala na powrót do aktywnego trybu życia. Wiązadło jest zszywane i wzmacniane syntetyczną taśmą. Całkowicie zerwane wiązadło krzyżowe wymagać może jednak przeszczepu. Wykorzystuje się wtedy tkanki własne pacjenta lub materiał biologiczny, obcy. Rozerwana łąkotka jest zszywana, a w przypadku konieczności jej usunięcia, zastępowana jest przeszczepem. Zabieg szczegółowo omówiono na stronie tourmedica.pl.

Internal Bracing – to najnowsza metoda stosowana w przypadku oderwania przyczepu wiązadła od kości, bez urwania swojej struktury. Metodą artroskopii naprawia się wiązadło za pomocą specjalnych nici.

Rekonstrukcja z użyciem ścięgien mięśni półścięgnistego i smukłego

To metoda stosowana w przypadku niemożliwości zastosowania Internal Bracing. W czasie zabiegu usuwane są resztki uszkodzonego wiązadła i zastępowane implantami, odpowiednio przygotowanymi z pobranych ścięgien pacjenta. W ciągu roku następuje przebudowa struktury ACL i osiągnięcie wytrzymałości dorównującej oryginalnej.

Rehabilitacja po rekonstrukcji ACL

Czas rehabilitacji po zabiegu jest różny w zależności od stopnia skomplikowania operacji i zastosowanej metody. Może wynosić od 3 tygodni do 9 miesięcy. Najmniej czasu zajmuje rehabilitacja po zabiegu Internal Bracing. Rehabilitację należy zacząć tuż po zabiegu. Każdy dzień opóźnienia wydłuża bowiem czas powrotu do pełnego zdrowia. Pierwsze kroki po zabiegu powinny być zatem skierowane do rehabilitanta.

Osoby dbające o swój wygląd i zdrowie zainteresować może artykuł: Aparaty ortodontyczne dla dorosłych – jak dokonać wyboru? Pomoże on w wyborze najlepszego aparatu.

Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *