Projekt zagospodarowania działki krok po kroku.

Projekt zagospodarowania działki, na której planujemy wybudować nasz dom, musimy przygotować zanim jeszcze rozpoczniemy budowę. Warto z wszelkimi inwestycjami, na przykład zakupem materiałów budowlanych, poczekać do momentu kiedy nasz projekt nie zostanie „klepnięty”. Na projekt zagospodarowania składają się dwie, rzeczy:

– warunki zabudowy,
– warunki techniczne przyłączy.

Warunki zabudowy

Kiedy zakupimy działkę budowlaną, a jeszcze lepiej kiedy planujemy ją zakupić, musimy sprawdzić czy nasza działka jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nasza działka takiego planu nie uwzględnia, powinniśmy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy. Przed złożeniem wniosku powinniśmy określić jakie gabaryty będzie miał nasz dom, lub inna budowla którą chcemy wybudować. W tym celu najlepiej jest wybrać projekt, który gabarytowo nam odpowiada, ale również jest dopasowany do naszej działki. Dom nie może być za duży, jeśli mamy małą działkę. Szczegółowe ramy możemy znaleźć w przepisach budowlanych, ale zapewne w biurze projektowym wszystko nam dobrze wytłumaczą. Projekt jednak zakupmy dopiero kiedy otrzymamy warunki zabudowy. Aby złożyć wniosek musimy również załatwić z geodetą wytyczenie granic działki naszej oraz sąsiednich.

Wniosek dotyczący wydania warunków zabudowy składamy w odpowiednim urzędzie gminy. Wniosek ten musi być dość szczegółowy. Zawierać powinien między innymi:

– wspomniany wcześniej pomiar działek,
– określenie gabarytów zabudowy,
– ocenę wpływu naszej budowy na środowiskowo,

Decyzję wydaje osoba upoważniona, czyli w zależności od sytuacji wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Czas na wydanie decyzji to dwa miesiące, ale okres ten w praktyce nie funkcjonuje. Szczególnie kiedy nasza budowa nie jest standardowa. Organ decyzyjny musi wówczas zwrócić się o zgodę do innych instytucji, a te mają czas dwóch tygodni na udzielenie odpowiedzi. W praktyce okres ten może wynosić kilka miesięcy. Najgorszym przypadkiem jest sytuacja, kiedy wnosimy o decyzję, a przygotowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego. Wówczas czas oczekiwania może wynieść nawet dziewięć miesięcy.

Warunki techniczne przyłączy

Jeżeli nasza działka jest nieuzbrojona musimy wystąpić o wydanie warunków technicznych przyłączy. W tym przypadku sprawa jest nieco prostsza. Odpowiednie instytucje muszą dać nam odpowiedź w przeciągu dwóch tygodni. Główne dane jakie musimy im jednak przygotować to przewidywane zużycie wody oraz cel jej zużycia (wodociągi) i przewidywana moc przyłącza elektrycznego (musimy przemyśleć moc całkowitą wszystkich urządzeń, jakie będziemy mieli w naszym domu).

Dopiero kiedy dostaniemy projekt zagospodarowania działki oraz warunki techniczne przyłączy, powinniśmy zakupić projekt. Wówczas nasza inwestycja jest już zabezpieczona. Jedyne co zostaje to zdobycie pozwolenia na budowę.

Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *